Browsing: Budaya

Wangsit Siliwangi 7

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Darengekeun ku dia sakabeh, anu rek ka beulah wetan, masing nyaraho sing areling, kajayaan ngilu jeung dia, jeung…

Baca

Wangsit Siliwangi

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Geura iue darengekeun, nu dek tetep ngilu jeung ngaing, geura misah ka beulah kidul, nu hayang balik deui…

Baca

Wangit Siliwangi 4

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Geura darengekeun ku dia sakabeh, ngaing moal dek ngahalang-halang, pikeun ngaing mah, henteu pantes jadi Raja, amun somah…

Baca

Wangsit Siliwangi 3

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Tapi lain Pajajran nu kiwari, tangtu Pajajaran anyar, anyar diadegkeunana, nu ngadegna digeuingkeun ku obahna jaman. Artinya :…

Baca

Wangsit Siliwangi 2

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Dia sakabeh kudu marilih, supaya engka jaga pikeun hirup ka hareupna, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui…

Baca

Wangsit Siliwangi 1

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Sanajan dia sakabeh ka ngaing pada satia, tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup bari balangsak,…

Baca