Browsing: Budaya

Wangsit Siliwangi 7

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Darengekeun ku dia sakabeh, anu rek ka beulah wetan, masing nyaraho sing areling, kajayaan ngilu jeung dia, jeung…

Baca

Wangsit Siliwangi

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Geura iue darengekeun, nu dek tetep ngilu jeung ngaing, geura misah ka beulah kidul, nu hayang balik deui…

Baca