Browsing: Budaya

Wangsit Siliwangi 3

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Tapi lain Pajajran nu kiwari, tangtu Pajajaran anyar, anyar diadegkeunana, nu ngadegna digeuingkeun ku obahna jaman. Artinya :…

Baca

Wangsit Siliwangi 2

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Dia sakabeh kudu marilih, supaya engka jaga pikeun hirup ka hareupna, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui…

Baca

Wangsit Siliwangi 1

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Sanajan dia sakabeh ka ngaing pada satia, tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup bari balangsak,…

Baca