Browsing: Budaya

Wangsit Siliwangi 2

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Dia sakabeh kudu marilih, supaya engka jaga pikeun hirup ka hareupna, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui…

Baca

Wangsit Siliwangi 1

Hallobogor.com, Wangsit Siliwangi – Sanajan dia sakabeh ka ngaing pada satia, tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup bari balangsak,…

Baca